Kratkotrajno onečišćenje mora u Cavtatu

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine, br. 73/08), upozorava javnost da je na plaži hotela Epidaurus u Cavtatu, došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnim vodama.

Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, od 28. lipnja 2016. godine, tijekom trećeg ispitivanja mora prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2016. godini, rezultati analize mora na plaži hotela Epidaurus u Cavtatu, uzorkovani 27. lipnja 2016. godine, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

Sukladno člancima 23. i 24., Uredbe o kakvoći mora za kupanje, uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

Obzirom da uzorak mora na plaži hotela Epidaurus u Cavtatu, zbog onečišćenja fekalnog podrijetla, ne udovoljava uvjetima Uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.