03.09. u 13:10.
Konačno izviješće o troškovima izbora 2021

11.08. u 14:10.
Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškove izborne promidžbe na izboru župana i zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškove izborne promidžbe na izboru članova Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije 2021. od 20. srpnja 2021.g.

21.07. u 14:10.

Odluka o pravu na naknadu troškova izborne promidžbe

02.07. u 13:10

Izviješće o visini troškova izbora

4.06.2021.
Konačni rezultati izbora za župana i zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije provedenih 30. svibnja 2021.

31.05. u 10:20

Rezultati drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije provedenog 30. svibnja 2021.g

——————-

Drugi krug lokalnih izbora 2021. godina

Kontakt telefoni za sve potrebne informacije iz popisa birača:

020 351 097,  020 351 116 i 414 433

Datum i vrijeme objave: 24.05 u 14:00

Konačni rezultati izbora članova županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije provedenih 16. svibnja 2021

Datum i vrijeme objave: 21.05 u 14:00

Odluke o ispravljanju kandidacijskih lista za župana Dubrovačko-neretvanske županije

Pravovaljana kandidatura za izbor župana i zamjenika župana DNŽ

Datum i vrijeme objave: 17.05 u 15:00

Rezultati izbora za župana i zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije.

Rezultati izbora članova Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije provedenih 16. svibnja 2021.g

Odluka o održavanju drugog kruga glasovanja za izbor župana i zamjenika župana Dubrovačko-neretvanske županije

 

Kandidacijske liste za lokalne izbore 2021.
Objavljeno 30.04.2021. u 11:40

Odluka Vlade RH o raspisivanju izbora

Obavijest biračima – Dubrovačko-neretvanska županija