MATIČNI UREDI U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

M A T I Č N I   U R E D   D U B R O V N I K

Matični ured Dubrovnik  (vodi državne matice za matična područja Dubrovnik i Orašac)

Tel: 020/351-114 – opće informacije

Tel: 020/351-064 – opće informacije

Radno vrijeme: 08,00-16,00 h – rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Šalter: 09,00-12,00 h

Adresa: Dubrovnik, Vukovarska 16, 20 000 Dubrovnik

Tel: 020/351-107- matica vjenčanih

Tel: 020/351-110- matica rođenih

Tel: 020/351-113

Tel: 020/351-115- matica umrlih

Tel: 020/351-114

Tel: 020/351-109 knjiga državljana

Tel. 020/351-108

Tel: 020/351-090-šalter/izdavanje isprava iz državnih matica i knjiga državljana

Fax: 020/351-404

E-mail: maticni.dubrovnik@dnz.hr

Matično područje Župa dubrovačka

Uredovni dani: srijeda i petak

Radno vrijeme : 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

 (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Srebreno, Vukovarska 48, 20207 Mlini

Tel: 020/486-725

Fax: 020/487-157

E-mail:  maticni.zupa@dnz.hr

M A T I Č N I   U R E D   C A V T A T

Uredovni dani: ponedjeljak, utorak, srijeda i petak

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Cavtat, Trumbićev put 25

Tel. 020/478-056

Fax: 020/479-538

E-mail: maticni.cavtat@dnz.hr

Matično područje  G r u d a

Uredovni dan: četvrtak

Radno vrijeme: 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Gruda 28, 20215 Gruda

Tel: 020/791-007

Fax: 020/791-007

E-mail: maticni.gruda@dnz.hr

M A T I Č N I   U R E D   S L A N O

Matični ured Slano ( vodi državne matice za matična područja Slano, Ošlje, Šipan)

Radno vrijeme: 07,00–15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

 (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano

Tel: 020/871-241

Fax: 871-520

E-mail: maticni.slano@dnz.hr

Matično područje M lj e t

Uredovni dani: prva i treća srijeda u mjesecu

Radno vrijeme: 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30h)

Adresa: Zabrežje 2, 20225 Babino polje

Tel: 020/745-017

Fax: 020/745-400

M A T I Č N I   U R E D   O R E B I Ć

Uredovni dani: utorak, srijeda, četvrtak, petak

Radno vrijeme: 07,00-15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

                            (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Fiskovićeva 2, 20250 Orebić

Tel/Fax: 020/713-001

E-mail: maticni.orebic@dnz.hr

Matično područje  S t o n

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Trg kralja Tomislava 1, 20230 Ston

Tel: 020/754-013

Fax: 020/754-802

E-mail: maticni.ston@dnz.hr

Matično područje   J a nj i n a

Uredovni dani: ponedjeljak, četvrtak i petak

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

 (dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Janjina 111, 20246 Janjina

Tel: 020/741-248

Fax: 020/741-003

E-mail: maticni.janjina@dnz.hr

Matično područje  K u n a

Uredovni dani: druga i četvrta srijeda u mjesecu

Radno vrijeme: 07,00-15,00h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Kuna 7, 20243 Kuna

Tel. 020/742-000

Fax: 020/742-512

Matično područje  T r p a nj

Uredovni dan: utorak

Radno vrijeme: 07,00 – 15, 00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Kralja Tomislava 41, 20240 Trpanj

Tel: 020/743-410

Fax:020/743-924

M A T I Č N I  U R E D   K O R Č U L A

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula

Tel: 020/716-111

Fax: 020716-112

E-mail: maticni.korcula@dnz.hr

M A T I Č N I  U R E D   V E L A  L U K A

Uredovni dani: drugi i četvrti ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak i petak

Radno vrijeme: 07,00h–15,00 h, rad sa strankama od 09,00 –12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30h)

Adresa: Obala 3 br.19, 20270 Vela Luka

Tel/fax: 020/812-027

E-mail: maticni.velaluka@dnz.hr

Matično područje  B l a t o

Uredovni dani: ponedjeljak, srijeda i petak

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

 (dnevni odmor od 12,00–12,30 h)

Adresa: Trg dr.Franje Tuđmana 4, 20271 Blato

Tel/fax: 020/851-206

E-mail: maticni.blato@dnz.hr

Matično područje  S m o k v i c a

Uredovni dani: prvi i treći ponedjeljak  u mjesecu

Radno vrijeme: 07,00- 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Smokvica bb, 20272 Smokvica

Tel.020/831-025

Fax: 020/831-033

M A T I Č N I   U R E D   L A S T O V O

Radno vrijeme: od 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Lastovo, Dolac 3, 20290 Lastovo

Tel. 020/801-028

Fax: 020/801-389

E-mail: maticni.lastovo@dnz.hr

M A T I Č N I   U R E D   M E T K O V I Ć

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Metković, Stjepana Radića 3, 20350 Metković

Tel.020/690-105

       020/690-087

Fax: 020/690-106

E-mail: maticni.metković@dnz.hr

M A T I Č N I   U R E D   O P U Z E N

Uredovni dan: srijeda

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00 – 12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa: Opuzen, Trg kralja Tomislava 1, 20355 Opuzen

Tel. 020/671-153

Fax: 020/672-567

M A T I Č N I   U R E D   P L O Č E

Matični ured Ploče vodi državne matice za matična područja Ploče i Komin

Radno vrijeme: 07,00 – 15,00 h, rad sa strankama od 09,00-12,00 h

(dnevni odmor od 12,00-12,30 h)

Adresa; Ploče, Trg kralja Tomislava 16, 20340 Ploče

Tel: 020/679-015

        020/676-034

Fax: 020/676-509, 020/679-228

E-mail: maticni.ploce@dnz.hr

 

OBRASCI:

1 ZAHTJEV ZA NAKNADNI UPIS U MATICU ROĐENIH PO INOZEMNOJ ISPRAVI

2 ZAHTJEV ZA NAKNADNI UPIS U MATICU ROĐENIH PO INOZEMNOJ ISPRAVI ZA MALODOBNO DIJETE

3 ZAHTJEV ZA NAKNADNI UPIS U MATICU UMRLIH PO INOZEMNOJ ISPRAVI (2)

4 ZAHTJEV ZA NAKNADNI UPIS U MATICU UMRLIH PO INOZEMNOJ ISPRAVI (1)

5 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVA IZ MATICE ROĐENIH

6 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVA IZ MATICE VJENČANIH

7 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVA IZ MATICE UMRLIH

8 ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVA IZ EVIDENCIJE O DRŽAVLJANSTVU

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVA IZ REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA