Međunarodni dan sjećanja na Holokaust

Povodom Međunarodnog dana sjećanja na Holokaust, jednog od najvećih zločina koji su obilježili čovječanstvo, župan Nikola Dobroslavić poslao je priopćenje:

Danas, na Međunarodni dan sjećanja na Holokaust i 77 godina nakon tog strašnog zločina, jednog od najvećih koji je obilježio čovječanstvo, naša je dužnost prisjetiti se svih nevinih žrtava tog, ali i svih totalitarnih režima. Šest milijuna nevinih žrtava, žrtava koje su to postale zbog tog što su bile određene vjere ili nacije, najveća su opomena koju trebamo izvući iz povijesti i koja nas treba učiti međusobnoj toleranciji. Naš dug prema tim nevinim žrtvama je i da mlade generacije uče o strahotama Drugog svjetskog rata, nacizma, fašizma i komunizma i da nauče da su različitosti bogatstvo, a ne razlog za osudu.

Naša županija, sa svojim središtem, gradom Dubrovnikom, oduvijek je bila simbol tolerancije i suživota, budućnosti i perspektive, ali i  povijesti i pamćenja. Zato trebamo i dalje nastaviti živjeti čuvajući svoje vrijednosti, poštivati tuđe i različito. Mlade generacije trebamo nastaviti poučavati i o Holokaustu i o svim zločinima režima, kako se nikad više ne bi ponovili.