Danom 01.07.2019 stupa na snagu uredba o primanju računa isključivo u elektronskom obliku te molimo sve sadašnje i buduće komitente da račune šalju isključivo na taj način.

Sadržaj računa koji su obavezni za slanje su:

Točan naziv:

Dubrovačko-neretvanska županija

Pred dvorom 1

20000 Dubrovnik

OIB: 32082115313

Račune u elektroničkom obliku šaljite na adresu elektroničke pošte: maro.hadija@dnz.hr    

OBAVEZNO POLJE KOJE MORA SADRŽAVATI RAČUN JE NAZIV UPRAVNOG ODJELA KOME JE RAČUN NAMIJENJEN TE BROJ NARUDŽBENICE ILI UGOVORA (KLASA I UR. BROJ), jer u protivnom račun bez navedenih elemenata neće biti zaprimljen i odbijen od strane posrednika MOJ ERAČUN“

 

 

Račune u elektroničkom obliku šaljite na adresu elektroničke pošte: maro.hadija@dnz.hr