Nabava 1 patronažnog vozila, 4 vozila za sanitetski prijevoz i 1 vozilo hitne medicinske pomoći za potrebe Zavoda za hitnu medicinu DNŽ i Domova zdravlja na području DNŽ-e