Nabava skupne i pojedinačne opreme za operativne snage civilne zaštite nužne za intervencije tijekom poplava te sanaciju šteta na objektima na poplavom pogođenim područjima – Projekt Interreg Italy-Croatia – STREAM (GRUPA A: Oprema za sanaciju šteta na objektima na poplavom pogođenom području, GRUPA B: Oprema za različite intervencije na poplavom pogođenim područjima)