Nabava usluga edukacija za Projekt Josipov dom (Grupa 1. Nabava usluga stručnjaka za organizaciju i provedbu edukacija za sektor socijalne skrbi; Grupa 2. Nabava usluga stručnjaka za organizaciju i provedbu edukacija za stručnjake koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji), Evidencijski broj nabave: NMV-12/2021