Izrada Nacrta prijedloga programa zaštite okoliša Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2017. – 2020.

Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije nadležno je tijelo za izradu Programa zaštite okoliša DNŽ za razdoblje 2017. – 2020.

Kao nadležno tijelo dužni su tijekom izrade održati savjetovanja s jedinicama lokalne samouprave s ciljem prikupljanja njihovih prijedloga te po izradi Nacrta prijedloga Programa, javno ga objaviti na službenim mrežnim stranicama DNŽ radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Nakon razmatranja prikupljenih mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti, slijedi izrada konačnog teksta Nacrta prijedloga Programa koja će se, uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva za zaštitu okoliša i energetike, uputiti Županijskoj skupštini DNŽ na donošenje.

Javnost svoja mišljenja i prijedloge po izradi Nacrta prijedloga Programa, može dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode, Vukovarska 16, Dubrovnik, u roku od 30 dana od dana objave Nacrta na mrežnim stranicama DNŽ, pozivom na gornju klasu. Također, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode DNŽ će, po donošenju Programa, isti objaviti u Službenom glasniku DNŽ te na njenim mrežnim stranicama.

Naime, Program zaštite okoliša DNŽ za razdoblje 2017. –  2020. obuhvaća uvjete i mjere zaštite okoliša, prioritetne mjere zaštite okoliša po sastavnicama okoliša i pojedinim prostornim cjelinama područja za koji se Program donosi, subjekte koji su dužni provoditi mjere koje su njime utvrđene i ovlaštenja u svezi s provedbom utvrđenih mjera zaštite okoliša. Također, obuhvaća praćenje stanja okoliša i ocjenu potrebe uspostave mreže za dodatno praćenje stanja okoliša te način provedbe interventnih mjera u iznenadnim slučajevima onečišćivanja okoliša u području za koji se Program donosi, rokove za poduzimanje pojedinih utvrđenih mjera i izvore financiranja za provedbu utvrđenih mjera i procjenu potrebnih sredstava.