Najava – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Predavanje profesora Stanka Gerjolja, dekana Teološkog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, održat će se u ponedjeljak, 23. studenoga  u 11:00 sati u dvorani Ivana Pavla II, Poljana Paska Miličevića u Dubrovniku.

Predavanje na kojem će naglasak biti na važnosti prevencije raznih oblika štetnih ponašanja koja često eskaliraju i dovode do nasilja prema ženama,  nasilja u obitelji te  prema slabijim i ranjivim skupinama u društvu održati će se u organizaciji Upravnog odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije i Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko-neretvanske županije.