Najava za 25. studenoga 2015. – potpisivanje ugovora

Župan Nikola Dobroslavić i gradonačelnik grada Ploča Krešimir Vejić potpisat će ugovor o međusobnim pravima i obvezama u okviru provedbe EU projekta HERA u

srijedu, 25. studenoga 2015. godine u 12,00 sati u prostorijama općine Ston.

Projektna investicija Dubrovačko-neretvanske županije je uspostava Centra za selektivne oblike turizma u Pločama, a čija je vrijednost 3.300.000,00 kuna.