Nastavljaju se aktivnosti u sklopu projekta CASCADE

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na šestom partnerskom sastanku EU projekta CASCADE koji je održan uu organizaciji talijanske Regije Puglia u  gradu Brindisi. Tijekom sastanka se razgovaralo o dosadašnjem tijeku projektnih aktivnosti na pilot područjima, posebno o tehničkim aktivnostima koje opisuju i procjenjuju stanje ekosustava.

U sklopu ljetne škole za studente, održano je predavanje na kojem su predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i Instituta za oceanografiju i ribarstvo prezentirali aktivnosti zajedničkog pilot područja ušća Neretve. Izvršena su istraživanja morskih biotoksina, metala u morskom okolišu i PSP toksina u školjkama kojima će se procijeniti kvaliteta i ranjivost postojećeg ekosustava te na temelju toga predložiti koordinirane akcije za podršku integriranom upravljanju. Dubrovačko-neretvanska županija će, također, opremiti županijski brod u svrhu sprječavanja rizika od onečišćenja na moru, a sam proces javne nabave je u tijeku.

Projekt obuhvaća 11 pilot područja, a zajedničkim akcijama će se procijeniti i zaštiti obalna i morska biološka raznolikost, uspostaviti akcije obnove, procijeniti utjecaj ekstremnih događaja na ekosustave i pojačati sinergija na tim područjima.

Partneri projekta su Dubrovačko-neretvanska županija, Institut Ruđer Bošković, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora – ATRAC, Grad Nin, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Istarska županija i talijanski Regione Puglia, Euro-Mediterranean Center on Climate Change foundation, Environmental protection agency of Friuli Venezia Giulia, University of Venice, University of Bologna Alma mater studorium, Regional agency for prevention, environment and energy in Emilia Romagna, Delta 2000 Consortium, University of Salento, University of Molise, Marche Region, Management Consortium of Torre Guaceto, Regione Molise and Marine protected areas Torre del Cerrano.

Trajanje projekta je od 1. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2023. godine.

Ukupni budžet projekta CASCADE je 5.817.547,00 eura, a udio Dubrovačko-neretvanske županije je 248.000,00 eura.

Službena stranica projekta: https://www.italy-croatia.eu/web/cascade