NASTAVLJAJU SE ULAGANJA U KOMUNALNE VEZOVE: Županijska lučka uprava Korčula kreće s uređenjem luke Kneže

U Županijskoj lučkoj upravi Korčula danas je potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije za projekt “Uređenje komunalnog dijela luke Kneže”. Ravnatelj ŽLU Korčula Ante Tvrdeić i direktor tvrtke Bilota Inženjering d.o.o. Ivan Bilota potpisali su Ugovor koji podrazumijeva izradu glavnog i izvedbenog projekta, a istim je u planu ishođenje građevinske dozvole do kraja 2022. godine.
Nakon provedenog postupka javne nabave te pristiglih 5 ponuda, ponuda tvrtke Bilota Inženjering d.o.o. je odabrana kao ekonomski najpovoljnija. Županijska lučka uprava Korčula nastavlja s uređenjem komunalnih lučica te ima namjeru nakon uređenja komunalnog dijela luke Račišće pristupiti i realizaciji uređenja komunalnih vezova u naselju Kneže.
Kroz sljedećih 20-ak dana će biti održana prezentacija projekta, u svrhu informiranja mještana,  na samoj lokaciji te će javnost biti obaviještena o točnom terminu prezentacije
Veliku podršku, kako logistički, tako i financijski, projektima koji poboljšavaju kvalitetu života na Korčuli svakako pruža Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture i Dubrovačko-neretvanska županija koji će, prema najavama, u sljedećim godinama realizirati ukupno 1500 komunalnih vezova, a samim time podići i kvalitetu života stanovnika Korčule.