Novi komunalni vezovi u Gružu i Mokošici

U Palači Ranjina danas je održan sastanak župana Nikole Dobroslavića i zamjenika Joška Cebala te gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića s predstavnicima građana na temu komunalnih vezova na području Grada.

Na sastanku je bilo riječi o tome što je potrebno poduzeti kako bi se osigurali novi vezovi u gruškom zaljevu i u Mokošici te je dogovoreno da će biti osnovano radno tijelo za provedbu tih aktivnosti. Posebno je istaknuto kako će u tom radnom tijelu, uz predstavnike Županije, Grada i Lučke uprave, biti i dva predstavnika građana. Županijska lučka uprava će pripremiti projekte temeljem potpisanog Sporazuma za nastavak Batale, pojas do Solituda i Mokošicu, a Grad će se uključiti financiranjem interventnih rješenja i potrebnim izmjenama prostornih planova.

Župan Dobroslavić naglasio je kako će Županija ove projekte prijaviti na financiranje iz EU fondova, budući da je u predstojećem razdoblju jedan od prioriteta razvoj komunalnih lučica namijenjenih domicilnom stanovništvu.