Novi projekt za gospodarenje otpadom

URBAN-WASTE (Urbane strategije gospodarenja otpadom u turističkim gradovima) novi je projekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, započeo s provedbom prvi lipnja ove godine. Financiran je kroz program HORIZON 2020 pod tipom akcije „istraživanje i inovacije“.

Na projektu sudjeluje čak dvadeset i osam partnera iz ukupno trinaest zemalja (Austrija, Belgija, Cipar, Danska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija,  Nizozemska, Portugal, Švedska, Španjolska, Ujedinjeno Kraljevstvo).Vodeći partner je Regionalna vlada Kanarskih otoka, a Regionalna razvojna agencija DUNEA jedini hrvatski partner na projektu.

Ukupan budžet iznosi više od četiri milijuna i dvjesto tisuća eura dok DUNEA ima udio od osamdeset sedam tisuća eura. Kontribucija Europske unije u ovom projektu je sto posto.

Cilj je razviti strategije za prevenciju i upravljanje otpadom u gradovima s visokim stopom turizma kako bi se smanjila proizvodnja te poboljšalo gospodarenje komunalnim otpadom. Razvijene strategije će omogućiti uvođenje otpada kao resursa u urbane metaboličke tokove turističkih centara, spriječiti rizik i korištenje zemljišta kao sastavni dio urbanog razvoja.

Projektne aktivnosti su podijeljene kroz 8 radnih paketa a predviđeni rezultati su:

  1. Postizanje zadanih ciljeva reciklaže otpada
  2. Razvoj strategija za prevenciju i upravljanje otpadom u turističkim gradovima
  3. Provedba pilot aktivnosti za upravljanje otpadom na 11 pilot područja
  4. Metabolička analiza 11 pilot područja
  5. Analiza urbanih tokova koji proizlaze iz turističkih djelatnosti
  6. Analiza o rodnim razlikama u proizvodnji otpada i prostornog planiranja otpada; procjena utjecaja spola u politikama otpada
  7. 11 Mobilizacija, razmjene znanja i provedbe Plana
  8. 11 izvješća o provedbi Plana

Šestog i sedmog lipnja održan je prvi projektni sastanak na otoku Tenerife, Kanari (ES). Sastanku je ispred agencije DUNEA prisustvovala Iva Pozniak, gdje je kroz kratku prezentaciju imala priliku predstaviti Dubrovačko-neretvansku županiju kao jedno od 11 projektnih pilot područja.

Na sastanku se govorilo o daljnjim zadacima i predviđenim aktivnostima te o točnom vremenskom raspored za sljedećih šest mjeseci provedbe. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Europske komisije iz agencije EASME koji su nadležno upravljačko tijelo. Oni su dali detaljan pregled programa HORIZON 2020 te upute o samoj tehničkoj provedbi projekta.

Drugi dan sastanka, partneri su imali priliku posjetiti Centar za gospodarenje otpadom otoka Tenerife. Važno je spomenuti da, među ostalim, ovaj centar sadrži trenutno najmodernije postrojenje za obradu otpada elektronske i električne opreme u Europi EWASTE. Krajnji rezultat obrade ovog otpada je visokokvalitetni materijal koji se tretira kao sirovina te ide dalje u prodaju. Zanimljivo je spomenuti da je čestrdeset posto radnika u ovom postrojenju osoba s invaliditetom ili pripada skupinama kojima prijeti socijalna isključenost.