Novi ulaz u Cavtat pred realizacijom

Projekt rekonstrukcije križanja na Zvekovici, ulaz prema Cavtatu, a koji se dugo i najavljivao, došao je u završnu fazu pred samu realizaciju. Nakon kompletiranja cjelokupne potrebne dokumentacije, završen je i postupak izvlaštenja i otkup zemljišta te su na taj način stečeni svi uvjeti za nesmetano izvođenje radova.

Hrvatske ceste, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, raspisale su početkom ove godine javno nadmetanje za izvođenje radova u vrijednosti od 23 i pol milijuna kuna te se početak radova očekuje nakon završetka administrativnog procesa javne nabave, koji bi trebao potrajati oko dva mjeseca.

Radovi su planirani u trajanju od osam mjeseci s uvjetom da se ne izvode tijekom turističke sezone na postojećoj državnoj i županijskoj cesti.

“Sam proces projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola uistinu je potrajao nekoliko godina, ali evo sad je konačno došlo vrijeme i da realiziramo ovaj projekt, da Cavtat dobije prometno siguran, pregledan i osvjetljen ulaz, koji i priliči razini značaja i prometnog opterećenja koji Cavtat ima naglašeno u ljetnoj sezoni. Sama investicija nije se mogla realizirati samo u okviru Županijske uprave za ceste te bih zahvalio Županu Dobroslaviću na pomoći oko iznalaženja potrebnih sredstava u okviru Hrvatskih cesta”, izjavio je ravnatelj ŽUC-a Nikša Konjevod.