Odlične ocjene za praksu u Bruxellesu

Već šest godina Dubrovačko-neretvanska županija i Regionalna razvojna agencija DUNEA provode program prakse za mlade iz županije te je kroz Predstavnički ured DNŽ u Bruxellesu do sada prošlo čak 50 mladih. Prema rezultatima ankete koju je Ured ovaj mjesec proveo među bivšim praktikantima, svi su s visokim ocjenama ocijenili organizaciju, program, korisnost i rezultate same prakse. Jedina preporuka za poboljšanje odnosila se na dužinu trajanja prakse za koju su se praktikanti izjasnili da bi voljeli da je trajala vremenski duže.

Smatram da je praksa u Bruxellesu vrlo korisno iskustvo za stvaranje općenitog dojma o načinu rada i funkcioniranja same EU kao i njezinih institucija te bolji uvid u mogućnosti koje se Hrvatskoj, njezinim županijama, gradovima, ali i građanima nude kao članici EU-a. Isto tako smatram ovo iskustvo vrlo korisnim jer time ne samo da se stječe radno iskustvo već i iskustvo u vrlo dinamičnom okruženju izvan vlastite države, u krugu ljudi različitih nacionalosti i kultura što upotpunjuje ovaj oblik prakse kao jedinstvenu mogućnost koja se pruža mladim ljudima – jedan je od komentara bivših paktikanata.

Sve tri visokoobrazovne institucije koje djeluju u Dubrovniku potpisale su Sporazumi o suradnji s DUNEA-om, tako da ovu izvanrednu mogućnost učenja imaju studenti Sveučilišta u Dubrovniku (UNIDU), Rochester Institute of Technology Croatia (RIT Croatia) te Međunarodnog Sveučilišta LIBERTAS, koji su slali svoje studente na praksu u ured DNŽ u Bruxelles. I njihovi komentari pozitivno ocjenjuju mogućnost ovakve prakse:

– Smatramo da je korisna jer studenti imaju mogućnost upoznati rad europskih institucija, raditi u međunarodnom i multikulturalnom okruženju, steći nova praktična znanja i vještine i na taj način pridonijeti osobnom (i profesionalnom) razvoju i rastu – UNIDU.

-Smatramo da je praksa izuzetno korisna jer na adekvatan način zaokružuje obrazovni proces naših studenata – LIBERTAS.

-DUNEA je jedini partner preko kojeg naši studenti mogu upoznati način rada agencije u Bruxellesu te se upoznati s projektima sufinanciranim iz EU – RIT.

Za novi krug prakse, za kojeg su prijave trajale od 15. veljače do 15. ožujka, prijavilo se 23 mladih, a kojih osam su najbolji i tko će u svibnju putovati za Bruxelles – znati će se uskoro, nakon evaluacije prijava i sastanka Povjerenstva.