U četvrtak potpisivanje ugovora o stipendijama za darovite učenike i studente i one koji se školuju za deficitarna zanimanja

U četvrtak 4. siječnja u 11 sati u Velikoj vijećnici upriličit će se potpisivanje ugovora za dodjelu stipendija sljedećim darovitim učenicima i studentima, te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja:

Deficitarna zanimanja

Učenici – medicinska sestra:
1. Katarina Jerković

Studenti – doktor medicine:
1. Matea Vukić
2. Ivan Kola

Studenti – magistar edukacije informatike:
1. Karla Mikulić
2. Maja Bubica

Studenti – ineženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike
1. Antonela Vukanović

Daroviti učenici i studenti

Učenici:
1. Antonio Lujo
2. Lorena Marević
3. Ana Vidojević
4. Roko Volarević
5. Matija Lučić
6. Katarina Marević
7. Ante Šprlje

Studenti:
1. Josip Šetka
2. Gloria Odak
3. Ivan Roško
4. Matea Popović
5. Pero Pasković
6. Luka Baule
7. Anamaria Ivanović
8. Jelena Baule
9. Katarina Gnječ
10. Anita Pitarević
11. Monika Žuvela
12. Karmen Bilić
13. Mihaela Blitvić
14. Katarina Baule
15. Ana Vojvoda
16. Lucija Stahor
17. Karmen Mišković
18. Marin Begović
19. Marta Đurović