Završna konferencija projekta INTERMODAL

U sklopu finalne konferencije EU projekta INTERMODAL, održane krajem ožujka u Anconi i Jesiju, detaljno su, širem krugu partnera iz područja transporta i turizma, predstavljene sve aktivnosti odrađene tijekom trajanja projekta. Sudjelovali su i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i DUNEA-e, koja je provodila projekt na području županije.

Tijekom konferencije potpisan je Sporazum između ključnih dionika oko promoviranja usvojenih praksi održivog intermodalnog transporta, a koji će služiti kao kvalitetna podloga za buduće zajedničke prekogranične projekte u sferi transporta u području Jadransko-jonske regije.

Pored standardnih aktivnosti upravljanja projekta, kroz period provedbe od kraja 2012. do ožujka 2016. kroz INTERMODAL su se provodile istraživačke aktivnosti najboljih praksi i indikatora intermodalnosti na partnerskoj i prekograničnoj razini, uključili su se svi ključni dionici i javnost u analizi transportnog sustava putem organiziranih sastanaka i radionica ”Odbora za mobilnost”, provedene su pilot aktivnosti te je donesena zajednička strategija promoviranja intermodalnih turističkih ruta u području jadranskog priobalja, koja ima ulogu povezivanja transporta kao važnog resursa u poboljšanju turističke ponude.

Partneri iz Italije i Albanije najviše su se bazirali na javni gradski prijevoz, dok su se hrvatski partneri više koncentrirali na ekološki prihvatljiva rješenja u javnom prijevozu, a DUNEA je aktivnosti usmjerila na strateško planiranje iz čega je proizašao i projekt Funkcionalne regije. Ovim projektom danas se radi na izradi Glavnog plana razvoja funkcionalne regije (Master plan), koji će uključivati i prometni model funkcionalne regije, kao i bazu projekata koja će biti osnova za financiranje budućih projekata. Ima za cilj utvrditi stanje prometne interakcije funkcionalne regije te, uzimajući u obzir strateške dokumente i vizije razvoja, jasno definirati dugoročne planove razvoja.

Projekt INTERMODAL, ukupne vrijednosti dva milijuna eura, u sklopu kojeg je Regionalna razvojna agencija DUNEA kao partner provodila aktivnosti u vrijednosti od 200.000 eura (1,5 milijuna kuna), financiran je kroz Program IPA Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013., a Europska unija sufinancirala je 85 posto vrijednosti projekta, s iznosom od 170.000 eura (1,27 milijuna kuna).