O projektima i problemima Gradskog kulturnog središta Metković

Župan Nikola Dobroslavić i pročelnica za obrazovanje, kulturu, znanost i sport Marijeta Hladilo održali su radni sastanak s ravnateljem Gradskog kulturnog središta Metković Milanom Kapovićem.
Na sastanku je Kapović upoznao župana i pročelnicu s projektima koje je GKS aplicirao za sredstva iz županijskog proračuna, a tiču se programa. No, Kapović je govorio i o problemima koje ima sa sanacijom istočnog dijela krovišta ljetnog kina, a koje je „oronulo i kojemu prijeti urušavanje“.
Također, govorio je i o problemima rasvjete, koja se nije mijenjala od 80-ih godina prošlog stoljeća, a za čiju je zamjenu potrebno između 200 i 300 tisuća kuna. Riječ je o 40-ak reflektora.
Pročelnica je kazala kako DNŽ nema stavku u proračunu kojim bi mogla pokriti ovakvu investiciju, a župan je Kapovića uputio na projekte Europske unije oko čega mu pomoć može dati Regionalna razvojna agencija DUNEA. Također, uputio ga je i na Ministarstvo kulture, na što je Kapović odgovorio kako bi uskoro trebao ići na sastanak kod ministra Zlatka Hasanbegovića. Vjerojatno po usvajanju državnog proračuna za 2016. godinu.