PROJEKT HOLISTIC: Primjena ICT tehnologija u zaštiti od požara

Predstavnik projektnog tima Dubrovačko-neretvanske županije Luka Vidak pristustvao je sastanku i studijskom posjetu u sklopu 3 milijuna kuna vrijednog EU projekta HOLISTIC u Ajdovščini u Sloveniji.

Uz projektne timove sastanku su prisustvovali stručnjaci koji se bave područjem primjene ICT tehnologija u zaštiti od požara. Predstavljen je sistem kamera i bespilotnih letjelica, te njihove tehnološke mogućnosti u otkrivanju požara te transformiranju širokog spektra podataka korisnih za predviđanje smjera i razvoja požara.

Dubrovačko-neretvanska županija će putem ovog projekta nabaviti tri ovakve kamere koje će postaviti na predviđenim lokacijama u dolini Neretve, otoku Mljetu, te na području Osojnika.

U realizaciji Projekta HOLISTIC sudjeluju dvadeset i dva partnera iz 8 europskih zemalja. Projektne aktivnosti koje provodi Dubrovačko-neretvanska županija odnose se osim na prevencije i sustave uočavanja požara i na procjene ugroženosti te smanjenje mogućnosti posljedica potresa.