Obavijest o izradbi Urbanističkog plana

Obavijest o izradbi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone – T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu
Temeljem članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13-dalje: Zakon) Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, kao Nositelj izrade objavljuje kroz informacijski sustav putem Dubrovačko-neretvanske županije:

OBAVIJEST  ZA  JAVNOST

o izradbi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone – T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu

o čemu je donesena Odluka o izradbi  Urbanističkoga plana uređenja Turističke zona – T1 i T2, unutar naselja Donje Čelo na Koločepu te je ista objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika (broj: 8/15) od 24. lipnja 2015. godine kao i na službenim stranicama Grada Dubrovnika:http://www.dubrovnik.hr/uploads/20150630/Broj_8-24.6.15..pdf

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu. Informacije o tijeku izradbe Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1 Dubrovnik, kontakt broj 020/351-811 i na službenim stranicama Grada – www.dubrovnik.hr.