OBAVIJEST O PRESTANKU RADA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U DUBROVAČKO-NERETVANSKOJ ŽUPANIJI

U okviru provedbe Nacionalnog programa reformi za 2019. godinu, reformskog prioriteta „Unapređenje javne uprave“, mjere „Decentralizacija i racionalizacija državne uprave“ te stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19) omogućeno je pristupanje postupku povjeravanja poslova državne uprave jedinicama područne (regionalne) samouprave.

Dana 1. siječnja 2020. godine stupanjem na snagu posebnih zakona kojima se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave u županijama povjeravaju županijama (poslovi iz područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, opće uprave, imovinsko-pravnih poslova te ostalih poslova propisanih Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama), uredi državne uprave u županijama (pa tako i Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji) prestaju s radom.

Povjereni poslovi državne uprave koje sada obavlja Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastaviti će se obavljati u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.