Dubrovačko-neretvanska županija preporučuje komunikaciju s upravnim tijelima putem elektroničke pošte i telefona objavljenih na službenoj stranici www.dnz.hr.

lznimno, u slučaju potrebe za rješavanjem neodgodivih i nužnih poslova, strankama i drugim osobama koje imaju pravni interes omogučit će se izravna komunikacija sa službenicima, po dopuštenju nadležnog službenika odnosno po predočenju poziva, u posebno određenoj prostoriji u sjedištu i izdvojenim mjestima rada.

Prilikom ulaska u prostorije Dubrovačko-neretvanske županije stranke su dužne predočiti osobnu iskaznicu.

Obvezno je mjerenje temperature i dezinfekcija ruku.

Stranke i druge osobe koje dolaze u prostorije Dubrovačko-neretvanske županije obvezne su za cijelo vrijeme boravka nositi maske za lice na ispravan način.

Sva upravna tijela Dubrovačko-neretvanske županije nastavljaju s obavljanjem svojih redovitih poslova uz pridržavanje svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa koje objavi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a navedene preporuke odnosno mjere služe prevenciji i suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19).