Obuka ronilaca za kartiranje bioraznolikosti podmorja – projekt 4M

S ciljem jačanja kapaciteta u mapiranju i monitoringu morskih staništa u prekograničnom području u sklopu projekta 4M, organiziran je petodnevni trening u Petrovcu, u Crnoj Gori.

Trening je organiziran u suradnji sa Udrugom Sunce iz Hrvatske, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima priode Dubrovačko-neretvanske županije i Agencijom za zaštitu životne sredine Crne Gore, a obuku je prošlo 12 ronilaca, od kojih je pet hrvatskih i sedam crnogorskih predstavnika.

Tijekom treninga sudionici su se upoznali s metodologijom kartiranja i načinima identifikacije vrsta i staništa te prikupljanjem podataka za potrebe ekološke mreže Natura 2000.

Pored teorijske obuke, organizirao se i praktični dio prilikom kojeg su se ronioci obučavali za rukovanje sa opremom za istraživanja u podmorju te su prikupljeni i uspoređivani prvi podaci o morskoj travi Posidoniji, ribljim vrstama i morskim algama s područja uvale Pečin i lokaliteta Perazića do, Buljarice i ostrva Katič.

U svrhu preciznog i standardiziranog provođenja monitoringa, sudionicima je prikazan video –  terenski vodič za praćenje stanja morske cvjetnice Posidonia oceanica i Priručnik za inventarizaciju i praćenje stanja morskih staništa, koji su specijalno pripremljeni za ovu obuku i daljnja mapiranja na terenu, čiji se nastavak planira u razdoblju kolovoz/rujan 2016. i travanj/svibanj 2017. na području Rt Arza-Platamuni.

Tijekom srpnja 2016. planira se i petodnevna obuka ronioca eksperata, za prebacivanje i obradu prikupljenih podataka u geoinformacijskom sustavu. (GIS).

Najveći doprinos projekta “4M”, pored podataka koji će biti prikupljeni je i dodatno pojačanje ljudskih kapaciteta za identifikaciju, kartiranje i monitoring vrsta i staništa koje se nalaze u prilozima Natura 2000 direktive.

Projekt “4M: Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru” financiran je uz podršku EU, kroz Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora 2007-2013.