Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

2022.

09.11.2022.Uređenje parkinga i plaže na ušću Neretve, na k.č. 12, k.o. Opuzen II

08.11.2022.Izgradnja stambene građevine za individualno stanovanje sa bazenom na dijelu k.č. 91-1 k.o. Hodilje (Parcela 3)

08.11.2022.Izgradnja stambene građevine za individualno stanovanje sa bazenom na dijelu k.č. 91-1 k.o. Hodilje (Parcela 2)

08.11.2022. Izgradnja stambene građevine za individualno stanovanje sa bazenom na dijelu k.č. 91-1 k.o. Hodilje (Parcela 1)

18.07.2022.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ston

08.06.2022.Reciklažno dvorište za građevinski otpad na k.č.br. 7667/3, k.o. Žrnovo

31.05.2022. Obnova poljoprovredne proizvodnje na k.č. 1977 i 1978/2 k.o. Dubravka

24.05.2022.Promjena kulture na poljoprivrednom zemljištu na k.č. 1790/5 i dr. k.o. Metković

14.04.2022. Obnova maslinika u KO Ljubač

08.04.2022. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022., Grad Opuzen

2021.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

11.11.2021. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Poljski put Glog 1- k.č. 2626 k.o. Opuzen II

11.11.2021. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Poljski put Glog 3 – Put 1 – Put 2 – kanal D1-3-1

29.10.2021.Podizanje vinograda površine 0,59 ha, na čest. zem. 5618/9, k.o. Slivno s uspostavljanjem sustava navodnjavanja kao po kap

28.10.2021. Podizanje vinograda vinskih kultivara površine 1 ha, na čest. zem. 2435 k.o. Lumbarda s uspostavljanjem sustava navodnjavanja kao po kap

28.10.2021. Podizanje nasada maslina površine 0,6 ha na čest. zem. 2435 k.o. Lumbarda s uspostavljanjem sustava navodnjavanja kao po kap

14.06.2021.Modernizacija postojećih plastenika i podizanje novog plastenika, Općina Konavle

27.05.2021. Građevina za gospodarenje otpadom, k.č.11968/3, k.o. Metković

20.05.2021.Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu, Grad Opuzen

13.05.2021. Izgradnja šumske ceste na k.č. 11918 i 11923/1, k.o. Metković

17.04.2021.Izgradnja građevine poslovno-proizvodne namjene – vinarija, na čest. zem. 5618/9, k.o. Slivno- obustava

14.04.2021.Izgradnja kušaonice vina na otvorenom – vinarija Terra Madre, na čest. zem. 8071/10, k.o. Slivno

23.03.2021.Uređenje obale u uvali Blace u Općini Slivno – obustava

30.03.2021.Izgradnja vinarije s prezentacijskim i prodajnim dijelom na dijelu k.č. 6014/6 k.o. Slivno

01.03.2021.II. ciljane izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Konavle te Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja “Zračna luka Čilipi 1”

28.01.2021.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Metkovića

26.01.2021.Rekonstrukcija nerazvrstane ceste br 7 Novo čvorište – Stolovi, Općina Slivno

26.01.2021.Rekonstrukcija NC 18 Komarna – Šljeme, Općina Slivno

26.01.2021.Rekonstrukcija NC 10 Slivno-Ravno-Stolovi, Općina Slivno

25.01.2021.Izgradnja resorta Cavtat – turistički kompleks Prahivac – obustava

07.01.2021.Izgradnja terasastih parcela i suhozida čest. zem. 8071/2, 8071/7, 8071/8 i 8071/9, sve k.o. Slivno

2020.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

28.10.2020.Izgradnja šumske ceste do lokacije za odlaganje viška iskopa Velika Hrastovica

15.10.2020.Izgradnja protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste Sutvara

30.09.2020.Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture – Poučno-edukativna staza Viganj

22.09.2020.Uređenje obalnog zida i šetnice u Kleku

17.09.2020.Izgradnja šumskih cesta za pristup gradilištu projekta “Izgradnja pristupnih cesta mostu Pelješac”

10.09.2020.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na prostoru Grada Ploča

04.09.2020.Postrojenje za proizvodnju energije iz OIE Metković

01.09.2020.Uzgajališta bijele ribe kapaciteta 70 t/god., dagnji kapaciteta 15 t/god. te kamenica 15 t/god. na koncesijskom polju 2B- Malostonski zaljev

24.08.2020.Postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada u Metkoviću

21.08.2020.Uspostava i uređenje biciklističko-poučne staze Baćinska jezera

21.08.2020.Uspostava i uređenje poučne staze Botuša-Ostojići-Plećaši-Jerkovići

19.08.2020.Uspostava i uređenje poučne staze Rožde – Jerkovići

23.06.2020.Uređenje i opremanje javne plaže na ušću Neretve

06.05.2020.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Vela Luka

20.04.2020.Izgradnja protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste na predjelu Brna i Pržinice

28.01.2020.Sanacija i dogradnja mula u naselju Klek

2019.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

25.09.2019.Probna arheološka istraživanja špilje Kukova peć

08.08.2019.Sidrište “Badija 1”

17.07.2019.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Grada Dubrovnika

14.05.2019.Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH Grada Korčule

11.04.2019.Proširenje postojećeg vinograda na površini od 2 ha, čest. zem. 8073/1, k.o. Slivno

31.01.2019.Protupožarna prosjeka s elementima šumske ceste Fortica-kamenolom k.o. Slivno

11.01.2019.Izgradnja prometnice – Grad Korčula

2018.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

27.12.2018.Šetnica sa zaštitnim perom u Cavtatu

11.12.2018.Odlagalište viška iskopnog materijala za projekt Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom

05.12.2018.II Izmjene i dopune PPU Grada Metkovića

30.10.2018.Sidreni sustav za sidrište Badija

03.07.2018.Vodosprema Vid

13.06.2018.Nasipavanje obale na području otoka Lokruma

12.06.2018.Zahvati planirani Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018.

02.07.2018. Rješenje o ispravku greške u rješenju

08.06.2018.Postavljanje sidrišta u zoni Šipanske luke

29.05.2018.Lovačka kuća – Vid

24.04.2018.Dohrana plaže Pasjača

23.03.2018.Postavljanje sidrišta u luci Lovište

07.03.2018.Izgradnja protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste u GJ Šibovnica

2017.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

20.12.2017. Reciklažno dvorište Opuzen

08.12.2017. Antenski stup k.o. Nakovanj

23.10.2017.Izvođenje radova u ekološkoj mreži iznad hotela Lafodia na otoku Lopudu

06.10.2017. Probna arheološka istraživanja špilje Kukova peć

11.09.2017. Servis brodova ODISEJ – Ploče

01.08.2017. Provođenje radova održavanja kanala Ljuta

01.08.2017. Prometnica Komin – Luke

31.07.2017. Kompostana Metković

31.07.2017. Čišćenje plaže na Kominskom ušću

16.05.2017. Dječje igralište Žrnovska Banja

04.04.2017. Izgradnja asfaltne baze i pokretne betonare na čest. zem. 3334 k.o. Osojnik

01.03.2017. Uređenje pristupne staze i platoa na vrhu brda Trovro

27.02.2017. Revitalizacija pješačkih staza u značajnom krajobrazu Predolac-Šibanica

24.01.2017. OPG Niko Barać- prenamjena trajnih travnjaka

23.01.2017. Izgradnja pješačke staze na području Općine Lumbarda- predio Koludrt

17.01.2017. Odlaganje viška iskopa od građevinskih radova na dovodnom cjevovodu Žuljana-uvala Kupjenova

17.01.2017. Izgradnja reciklažnog dvorišta Popovići u Općini Konavle

2016.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

29.12.2016. Rekonstrukcija nerazvrstanih prometnica na području Grada Ploče

28.12.2016. Produbljivanje postojećeg potoka Caput

14.12.2016. Autokamp “Ušće Neretve”

14.10.2016. Izrada kamenobetonskog zida na dijelu urušenog potoka Šapro

14.10.2016. Izrada kamenobetonskog zida potoka na strani poljskog puta

07.10.2016. Čišćenje i uređenje dijela Kominskog ušća

04.10.2016. Vodoopskrbni cjevovod Majkovi-Dubravica

27.07.2016. Promatračnica na Baćinskim jezerima

04.07.2016. Kanalizacijska mreža naselja Blace

01.07.2016. Prenamjena travnjaka – Toni Rusković

06.06.2016. Izgradnja gospodarske građevine – vinarije – Frano Miloš

12.05.2016. Prenamjena travnjaka – Artencija Đuračić

03.05.2016. Reciklažno dvorište Pižinovac-Lovorje

29.04.2016. Prenamjena travnjaka – Dubravko Haldek

04.04.2016. Zaštita Močiljske špilje – zatvaranje ulaza

18.03.2016. Farma koka Galov

18.02.2016. DV 35 kV OPUZEN – BRIST

17.02.2016. rješenje o prihvatljivosti za EM za vodovod Zamaslina-Marinica

25.01.2016. Poslovna zona Dubravica

25.01.2016. Asfaltiranje postojećeg makadamskog puta – nerazvrstane ceste Dragovija – Vid

13.01.2016. Revitalizacija stare uskotračne željeznice – Ćiro, od Zvekovice do Glavske u Konavlima

glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

18.01.2016. Sanacija pokosa rijeke Neretve na kritičnim dionicama od ušća do Metkovića

2015.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

18.12.2015. Uspostava promatračnica za ptice na području delte rijeke Neretve

03.11.2015. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Grada Opuzena

29.04.2015. Beach club – Hakuna Matata u uvali Batalo na otoku Proizdu

15.04.2015. Infrastrukturna građevina – Privezište kapaciteta 12 plovila, na otoku Šipanu

15.04.2015. Infrastrukturna građevina – Sidrište kapaciteta 15 plovila, na otoku Šipanu

2014.

prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

16.07.2014 Sanacija pokosa rijeke Neretve na četiri kritične lokacije od ušća do grada Metkovića

 glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu

28.11.2014. Uređenje lijeve obale Neretve uzvodno od mosta u Metkoviću