Odbor regija EU jednoglasno prihvatio Županov Dokument mišljenja

Dokument mišljenje “Jačanje prekogranične suradnje – ima li potrebe za boljim regulatornim okvirom”, koje je kao izvjestitelj izradio voditelj hrvatske delegacije u Odboru regija, župan Nikola Dobroslavić jednoglasno je usvojen na plenarnoj skupštini Odbora regija EU.  Ovo je ujedno i prvi put da je hrvatski član pripremio neko mišljenje za Odbor regija EU.

U radu skupštine župan Dobroslavić  je sudjelovao u raspravi sa Philom Hoganom, povjerenikom Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Također, u radu skupštine je sudjelovala i Federice Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Europske komisije. Raspravljalo se o ulozi regionalnih i lokalnih vlasti u kontekstu vanjskog djelovanja EU.

U sklopu Otvorenih dana EU župan Dobroslavić je održao izlaganje na temu “Potreba za novim pravnim alatima u prekograničnim regijama” na seminaru organiziranom od strane luksemburškog ministarstva za održivi razvoj i infrastrukturu.