Odluka o djelomičnom poništenju natječaja

KLASA: 112-01/16-01/32

URBROJ: 2117/1-01-17-18

Dubrovnik, 18. siječnja 2017.

 

Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11), Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi

 

ODLUKU

o djelomičnom poništenju natječaja

 

  1. Poništava se točka 2. Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 112-01/16-01/32 URBROJ: 2117/1-01-16-01 od 25. listopada 2016. godine (imenovanje pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj i poljoprivredu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada Opuzen).
  2. Protiv ove odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

Obrazloženje

 

Točka 2. Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 112-01/16-01/32 URBROJ: 2117/1-01-16-01 (imenovanje pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj i poljoprivredu, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, mjesto rada Opuzen), objavljenog u “Narodnim novinama” broj 101/2016 od 04. studenoga 2016., poništava se iz razloga što je na temelju izvješća o provedenom postupku utvrđeno kako ne postoje uvjeti za izbor niti jednog kandidata, slijedom čega je riješeno kao u izreci.

Temeljem članka 24.stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08 i 61/11) protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Ova odluka dostavlja se svim kandidatima prijavljenima na natječaj.

 

Župan

 Nikola Dobroslavić, prof.