Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata udruga iz zaštite okoliša za 2017.

Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, br. 26/15), članka 35. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije (“Službeni glasnik Dubrovačko – neretvanske županije”, broj 7/09, 10/10 i 13/13) i Pravilnika o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA: 230-01/16-01/05, URBROJ: 2117/1-01/16-01/05, Dubrovnik, od 24. veljače 2016. godine, Župan Dubrovačko- neretvanske županije donosi

 

ODLUKU

 

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2017. godinu

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su prijavile svoje projekte/programe na Javni natječaj za financiranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode za 2017. godinu, (KLASA: 351-01/17-01/26, URBROJ: 2117/1-01-17-01, Dubrovnik, od 01. ožujka 2017. godine.

Članak 2.

U 2017. godini će se iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije financirati provedba projekata/programa iz područja zaštite okoliša i prirode, prikazanih u tablici koja čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu odmah, a objavit će se na službenoj web stranici Dubrovačko-neretvanske županije.

 

 

KLASA: 351-01/17-01/26

URBROJ: 2117/1-01-17-23

Dubrovnik, 10. svibnja 2017. godine.

 

ŽUPAN

v.r.Nikola Dobroslavić

 

Tablica iz članka 2. ove Odluke,  KLASA: 351-01/17-01/26, URBROJ: 2117/1-01-17-23
Red.br. NAZIV UDRUGE OIB NAZIV PROGRAMA REFERENTNI BROJ PRIJAVE ODOBRENI IZNOS STOPA SUFINANCIRANJA

(OD UKUPNE VRIJEDNOSTI PROJEKTA)

1. HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO SNIJEŽNICA OIB 67705862032 SKUP SPELEOLOGA HRVATSKE 2017. DUBROVNIK – KONAVLE URBROJ: 15-17-12 10 000 kn 21 %
2. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PUTNIKOVIĆ  

OIB 11352620395

AKTIVAN DAN – ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODE URBROJ: 15-17-10 10 000 kn 36 %
3. ORNITOLOŠKO DRUŠTVO BRKATA SJENICA OIB 25598960815 CJELOGODIŠNJI MONITORING PTICA NA UŠĆU NERETVE URBROJ: 15-17-15 9 100 kn 46,22 %
4. HRVATSKO AGROMETEOROLOŠKO DRUŠTVO OIB 96176888591 AGROMETEOROLOŠKI MOZAIK ZA MLADE: MALA ŠKOLA “POŽAR NIJE ŠALA“ URBROJ: 15-17-04  

9 100 kn

11,33%
5. SPORTSKO-KULTURNA UDRUGA ISPOD MOSTA OIB 09943189768 UREĐENJE OKOLIŠA I PRIRODE UREĐENJEM ŠKOLSKOG CVJETNJAKA URBROJ: 15-17-17 9 100 kn 91 %
6. PLANINARSKO DRUŠTVO SV. ILIJA, OREBIĆ OIB 28872801228  

POUČNA STAZA SV. ILIJA, PELJEŠAC

 

URBROJ: 15-17-19 8 700 kn 95,92 %
7. HRVATSKO BIOSPELEOLOŠKO DRUŠTVO OIB 21213412417 ŽIVOT ISPOD GRADA – TAJNOVITI ŽIVOT DUBROVAČKOG PODZEMLJA

 

URBROJ: 15-17-14 8 000 kn 72,73 %
8. UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM PRIJATELJ METKOVIĆ OIB 09317614196 I MI MOŽEMO ČUVATI OKOLIŠ VOL. 2 URBROJ: 15-17-05 8 000 kn 55,17 %
9. UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE NERETVE “BAŠTINIK” OIB 83594018267 KATASTAR ŠPILJA I JAMA U DOLINI NERETVE URBROJ: 15-17-09 7 000 kn 92,11 %
10. UDRUGA OTAC ANTE GABRIĆ OIB 49577612324 NEŠTO STARO ZA NEŠTO NOVO URBROJ: 15-17-08 5 500 kn 36,67 %
11. UDRUGA PRIJATELJA ŽIVOTINJA BUDDY OIB 28204455797 KASTRACIJA I STERILIZACIJA PASA LUTALICA PRIJE UDOMLJENJA URBROJ: 15-17-13 5 500 kn 55 %
12. PČELARSKA UDRUGA KADULJA METKOVIĆ OIB 07390562995 SADIMO MEDONOSNO BILJE URBROJ: 15-17-06 5 500 kn 47,01 %
13. EKOLOŠKA UDRUGA MALA SIRENA OIB 23008436857 MORSKA TRAVA – MORSKE ŠUME URBROJ: 15-17-16 5 500 kn 49,55 %
14. UDRUGA CHROBATIA OIB 10416905839 UPOZNAJMO NERETVU – VODE ZAVIČAJA URBROJ: 15-17-18 5 000 kn 56,82 %
15. DEŠA DUBROVNIK OIB 98975566716 LJUTA MAPA

 

URBROJ: 15-17-07 4 000 kn 10,28 %