Odobreno bespovratnih 20 milijuna kuna za projekt ”Objedinjeni hitni bolnički prijem”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije danas je Općoj bolnici Dubrovnik dostavilo odluku o financiranju projektnog prijedloga ”Objedinjeni hitni bolnički prijem”, kojom se dodjeljuje dvadeset milijuna kuna bespovratnih sredstava iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Nositelj projekta je Opća bolnica Dubrovnik, a pripremala ga je Regionalna razvojna agencija DUNEA, koja ga je prijavila na Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti. Ukupna vrijednost projekta je 21.587.144,72 kuna, a razlika će se financirati vlastitim sredstvima Opće bolnice Dubrovnik. Projekt će poboljšati dostupnost i kvalitetu hitne zdravstve skrbi u dubrovačkoj bolnici.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisat će se između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u ulozi Upravljačkog tijela, Središnje agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU), u ulozi Posredničkog tijela razine 2, i Opće bolnice Dubrovnik, u ulozi Korisnika.

SAFU je provela 1. i 2. fazu postupka dodjele te je nakon postupka provjere prihvatljivosti projekta, aktivnosti te ocjenjivanja kvalitete i provjere prihvatljivosti izdataka odlučeno o dodjeli 20 milijuna kuna, što predstavlja maksimalni iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti ugovorom.