Održan radni sastanak projekta Europa Adriatic Sea-Way

Predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije sudjelovali su na sedmom radnom sastanku i trećem prekograničnom odboru projekta Europe Adriatic Sea-Way, gdje je naša županija, kao jedan od partnera, ujedno i voditelj radnog paketa – Komunikacija i diseminacija.

Nakon što su partneri predstavili projektne investicije, dogovoreno je da će se Završna konferencija održati u Dubrovniku, 10. i 11. svibnja 2016. godine.

Dogovoreni su konačni promotivni materijali te dokumenti koji će, pored projektnih investicija, biti jedan od krajnjih rezultata ovog projekta – sporazum između projektnih partnera o daljnjem djelovanju u području promoviranja i razvijanja prometne povezanosti u Jadransko-jonskom području.