Održan sastanak o Grabovici

Župan Nikola Dobroslavić i povjerenica Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik s predstavnicima triju općina, komunalnog društva “Čistoća” te predstavnicima upravnih odjela Grada i Županije održali su sastanak o problemu odlaganja otpada na Grabovici. Na sastanku su sudjelovali i saborski zastupnici Mato Franković i Maro Kristić.

Na sastanku je potvrđena iznimna ozbiljnost problema Grabovice, utvrđeno je da se Grabovica ne može širiti te preostaje utvrditi koliko ju je moguće još koristiti i pripremiti odvoz na neko zamjensko odlagalište.

Doneseni su sljedeći zaključci:

  • nakon izrade nove geodetske snimke odlagališta, s projektantom sanacije odlagališta utvrdit će se mogućnosti preostale za korištenje Grabovice
  • “Čistoća” će u kontaktu s Gradom i općinama Konavle, Župa dubrovačka i Dubrovačko primorje utvrditi najbolje rješenje zbrinjavanja na neko zamjensko odlagalište kao i način osiguravanja sredstava za povećane troškove koji će nastati. Pri tome će se tražiti zajedničko rješenje za sve jedinice lokalne samouprave i uravnoteženo opterećenje korisnika usluga i tih jedinica
  • potrebno je maksimalno ubrzati realizaciju Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje kao i donijeti uredbu koja će omogućiti prilagođavaje cijena novoj situaciji
  • nužno je od strane gradova i općina te Čistoće ubrzano raditi na odvajanju i reciklaži radi smanjenja obujma otpada, što je važno bez obzira vozi li se na odlagalište ili se predaje CGO na obradu.

Dogovoren je idući sastanak na kojem će sudjelovati i projektant Projekta sanacije  Grabovice.