Održan sastanak Upravnog odbora projekta Hercultour u Dubrovniku

Dubrovačko-neretvanska županija bila je domaćin drugog sastanka Upravnog odbora projekta HERCULTOUR koji je održan u hotelu Kompas. Projekt se financira u sklopu INTERREG-a Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2014. – 2020., a vrijeme trajanja projekta je 18 mjeseci.

Projektni partneri su tijekom dvodnevnog sastanka prezentirali svoja dosadašnja postignuća vezana za implementaciju i aktivnosti projekta te se razgovaralo o planovima za predstojeće razdoblje.

Cilj HERCULTOUR-a, kao nastavka projekta HERA – „Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom“,  je kapitalizirati postignuća projekta HERA, učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA, jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima koji nose oznaku HERA na teritorijima lokalnih partnera, kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i provedbu dodatnih promotivnih aktivnosti.

Vrijednost projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju iznosi približno 1.2 milijuna kuna, a sredstva će se uložiti u obnovu prostora na katu Centra za selektivne oblike turizma u Domu kulture u Pločama koji će služiti kao izložbeni prostor Zavičajne zbirke Grada Ploče.

Nastavit će se i sa snažnom promocijom kulturno-turističke rute „Neretva-dolina života“, a jedan dio financijskih sredstava utrošit će se i za nabavu opreme za multimedijalni dio centra.

Hrvatski partneri osim Dubrovačko-neretvanske županije su Zadarska županija kao nositelj projekta, Šibensko-kninska županija i Primorsko-goranska županija, dok su talijanski partneri ADSU Teramo, Turistička zajednica Romagna i Europe Point of Teramo Consortium.

Primorsko-goranska županija će biti sljedeći domaćin HERCULTOUR sastanka u drugoj polovici rujna.