Održan sastanak Vijeća za prevenciju Dubrovačko-neretvanske županije

U Palači Ranjina održan je sastanak Vijeća za prevenciju Dubrovačko-neretvanske županije koju je vodio župan Nikola Dobroslavić, a organizirao Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije.

Raspravljalo se o stanju sigurnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i sigurnosti u prometu te o poduzetim preventivnim aktivnostima. Stanje je ocijenjeno zadovoljavajućim, s trendovima smanjenja prometnih nesreća i njezinih uzroka čemu su, uz represivne mjere, pridonijele i mjere prevencije koje Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska provodi na ovom području.

Također, na sastanku se razgovaralo i o potrebi reagiranja na sve veće probleme s kojima se suočavaju mladi i njihove obitelji, posebno kad je riječ o ovisnostima o novim drogama. Kao problemi o kojima se nedovoljno govori, istaknuti su kockanje mladih i konzumiranje tzv. sintetičkih droga, odnosno psihoaktivnih sredstava. U dogovoru s ravnateljima i stručnim službama županijskih škola, o toj će problematici biti riječi i u narednom periodu jer se planiraju sastanci sa stručnjacima Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Oni će upozoriti na specifične probleme poput konzumiranja psihoaktivnih droga budući da je zbog konzumacije nekih od sintetičkih droga bilo i slučajeva bolničkih hospitalizacija s teških posljedicama po zdravlje maloljetnika. Cilj je senzibilizirati stručne službe škola kako bi u sklopu školskih preventivnih programa upozoravali  djecu i roditelje na posljedice konzumacije takvih sredstava ovisnosti. U skladu s mogućnostima i u dogovoru s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, razgovarati će se s jedinim hrvatskim stručnjacima za područje prevencije kockanja mladih. Cilj je upoznati se s mogućnostima rješavanja ovog problema i steći potrebna znanja kako bi se utjecalo na smanjenje kockanja, vrste ovisnosti koja se najteže liječi.

O svim spomenutim aktivnostima pravodobno će biti obaviješteni i mediji kako bi u suradnji sa stručnjacima, a u skladu sa svojim mogućnostima, pomogli prevenirati ova neželjena ponašanja mladih s teškim posljedicama po njihovo zdravlje.