Održana druga sjednica Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske

Pod predsjedanjem predsjednika Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske, župana dubrovačko-neretvanskog Nikole Dobroslavića, jučer je u Gospiću održana druga sjednica Partnerskog vijeća Jadranske Hrvatske. Cilj je bio na osnovi identificiranih razvojnih problema regionalne razine definirati ciljeve regionalnog razvoja na nacionalnoj razini te odrediti hijerarhiju ciljeva, prioriteta i mjera.

S ovim je počela 3. faza u izradi Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine. Nakon pregleda ranijih rezultata u dosadašnjim pripremama održana je prezentacija s uputama za daljnji rad nakon čega je nastavljen radu u grupama na teme ‘Analiza problema i analiza ciljeva’ te ‘Utvrđivanje prioriteta i mjera’.

Temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Partnersko vijeće Jadranske Hrvatske osnovano je u ožujku ove godine Odlukom Vlade RH sukladno načelu partnerstva i suradnje, kako bi se povezali svi dionici razvoja na razini statističke regije. Sastavljeno je od predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, regionalnih koordinatora, gospodarskih subjekata, pripadnika znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva s područja statističke regije.

Statistička regija Jadranska Hrvatska obuhvaća sedam županija: Dubrovačko-neretvansku, Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku i Zadarsku.