Održana Finalna konferencija Projekta Europe-Adriatic SEA-WAY

Finalna konferencija pod nazivom „Kapitalizacija rezultata u prometnim modelima i mobilnosti putnika kao potpora strategiji Europske unije za razvoj Jadransko-Jonske regije“ održana je u sklopu strateškog projekta EUROPE-ADRIATIC SEA-WAY.

U radu Finalne konferencije sudjelovalo je oko 80 sudionika iz 7 zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Albanija , Srbija i Grčka) gdje je u implementaciju projekta bilo uključeno 20 projektnih partnera i 16 projektnih suradnika. Vrijednost projekta je više od 6 i pol milijuna eura.

Među rezultatima provedenog projekta su poboljšanje postojeće infrastrukture i izgradnja nove, primjena ICT tehničkih mogućnosti za poboljšanje uvjeta putovanja, bilo za putnike ili transport robe. Formirano je više baza podataka za daljnje korištenje kojom bi se poboljšali uvjeti putovanja i za putnike i za transport. Također je izrađen veći broj razvojnih dokumenata za područje primjene projektnih partnera.

Jedan od rezultata projekta je Baza dionika, koja sadržava popis i podatke petsto dionika, a koji su surađivali sa projektnim partnerima te je namjera daljnje suradnju u vidu zajedničkog rada za buduće projekte te poticanje razvoja područja djelovanja. Područja djelovanja su obnova infrastrukture i mreže povezanosti između luka i zaleđa, suradnja na rješavanju poboljšanja dostupnosti i mobilnosti putnika.

Na samoj konferenciji potpisan je „Adriatic-Ionian Maritime Passenger Transport Observatory Agreement“. Sporazum je potpisan od strane svih projektnih partnera te je u tijeku potpisivanje još dva sporazuma: „Special passengers needs services Agreement“ i „Martime lines Agreement“. Ovi sporazumi stvaraju podlogu za daljnje djelovanje u području poboljšavanja uvjeta putovanja za putnike te transport robe.