Održana javna rasprava za Stratešku studiju i Županijsku razvojnu strategiju

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije i o nacrtu Županijske razvojne strategije održana je 29. kolovoza u Velikoj vijećnici. Moderatorica događaja bila je Branka Martinović Vuković.

Izrađivač županijske Razvojne strategije za razdoblje do 2020. godine je Mario Polić, s Instituta za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, koji je naglasio glavne ciljeve strategije, a to su povećati konkurentnost i održivost gospodarstva, poboljšati održivo upravljanje prostorom, resursima i infrastrukturom te poboljšati kvalitetu života i osnažiti institucionalni kapacitet, ljudski i društveni kapital.

Jedan od ciljeva je i unaprijeđenje kvalitete života koji se namjerava postići unaprijeđenjem zdravstvenih usluga i skrbi, podizanjem kvalitete sportskih saržaja, poticanjem demagrafske obnove, podizanjem obrazovanja, unaprijeđivanjem sustava socijalne skrbi, podizanjem kvalitete kulturnih saržaja. Tu je i osiguranje zapošljivosti, koje se namjerava postići povezivanjem dionika u obrazovanju i gospodarstvu, poticanjem razvoja strukovnih programa, prekvalifikacije i programa za deficitarna zanimanja te poticanjem samozapošljavanja i mobilnosti radne snage. Također, cilj je i jačanje institucionalnih kapaciteta što se namjerava postići jačanjem institucionalnih kapaciteta javne vlasti i smanjivanjem administrativnih barijera, uspostavom cjelovitog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem te unaprijeđenjem primjenom participativnog pristupa planiranju i podržavanjem inicijativa civilnog društva i građana.

Izrađivač županijske Razvojne strategije naglasio je kako se u narednom vremenu planira 13 glavnih županijskih strateških razvojnih projekata u vrijednosti u 1 129 milijuna kuna te 11 državnih projekata u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a njihova vrijednost je 12 859 milijuna kuna, u što spada i Pelješki most te autocesta Ploče-Dubrovnik. U planirane županijske projekte spadaju i objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice Dubrovnik, lječilišni centar Kalos, centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, centar za marikulturu, kongresni centar, izgradnja zgrade gospodarske namjere u Pločama, ruralna pomoćna kulturno – etnografska atrakcija, integrirani projekt obnove kulturne baštine u Stonu, unaprijeđenje strukovnog obrazovanja srednjih škola na području Ploča, Metkovića i Korčule te izgradnja nove Turističke i ugostiteljske škole u Dubrovniku.

1472491301IMG_0659 - 1200