Održana konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije

Odlukom župana Dobroslavića, a na temelju odredbi Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Uredbe Vlade Republike Hrvatske o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća danas je u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika održana konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije.

Za predsjednika Partnerskog vijeća Dubrovačko-neretvanske županije izabran je župan Nikola Dobroslavić, a za zamjenika predsjednika partnerskog vijeća izabran je zamjenik župana Davorko Obuljen.

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje okuplja predstavnike različitih dionika razvoja na području jedinice regionalne samouprave (javni, gospodarski i civilni sektor te akademske zajednice) te broji 35 članova koje imenuje župan na prijedlog regionalnog koordinatora. Osniva se s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini jedinice regionalne samouprave, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom i navedenom Uredbom.

Na sjednici su prezentirana partnerska načela rada i budući djelokrug rada članova, usvojen je Poslovnik o radu Partnerskog vijeća, a govorilo se i o značaju  Županijske razvojne strategije za sveukupni razvoj Dubrovačko neretvanske županije u razdoblju do 2020. godine.

Također, na sjednici je predstavljen dosadašnji rad radne skupine na izradi novog strateškog dokumenta za vremenski period 2015-2020 (IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose, izrađivač strategije) te Izvještaj o provedbi razvojne strategije Dubrovačko-neretvanske županije za prošlu godinu.

Partnerstvo djeluje kao forum za dijalog i postizanje konsenzusa između različitih skupina dionika i ima prvenstveno savjetodavnu ulogu u izradi i provedbi planskih dokumenata politike regionalnog razvoja. Od članova županijskog partnerstva očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, a partnerstvo djeluje u svim fazama izrade i provedbe Županijske razvojen strategije, od analize stanja i SWOT analize preko definiranja razvojnih problema županije, utvrđivanja vizije i ciljeva, prioriteta i mjera te odabira razvojnih projekata do sudjelovanja u nadzoru i praćenju provedbe Županijske razvojne strategije.

Dubrovačko-neretvanska županija trenutno je u procesu izrade Županijske razvojne strategije za vremenski period 2015.-2020.