Održana prezentacija kreditnih programa Hrvatske banke za obnovu i razvoj

U organizaciji Centra za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatske banke za obnovu i razvoj održana je prezentacija kreditnih programa HBOR-a.

Na prezentaciji su predstavljeni programi kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvoj, posebno oni namijenjeni malom gospodarstvu. Također, predstavljeni su mogući načini korištenja HBOR-ovih sredstava (izravno, putem banke, modelom podjele rizika), kao i kreditna aktivnost HBOR-a, ukupna, u Dalmaciji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji u prethodnoj godini.

Radionicu je vodila voditeljica područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvoj za Dalmaciju Mira Krneta.