Održana radionica „Problemska karta FRJD“

Radionica vezana za prometnu problemsku kartu Funkcionalne regije Južna Dalmacija održana je u prostorijama Sveučilišta u Dubrovniku. Radionica je održana u sklopu projekta Izrade Glavnog plana razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš sa procjenom utjecaja na baštinu (HIA) za dobra Svjetske kulturne baštine (WH).

Na radionici su predstavnici izrađivača plana prikazali glavna strateška utemeljenja i ciljeve Glavnog plana razvoja funkcionalne regije. Predstavnici izrađivača su ukazali na važnost projekta koji će rezultirati strateškim dokumentom koji će predstavljati osnovu za prijavu infrastrukturnih projekata za financiranje sredstvima iz fondova Europske unije.

Tema radionice je bila utvrditi prometne probleme na razini funkcionalne regije, kako bi se moglo pristupiti izradi kvalitetnijih rješenja samih problema. Na radionici su obrađeni problemi cestovnog, pomorskog, zračnog i željezničkog prometa regije.

Ovlašteni predstavnik naručitelja projekta Miho Baće je iskazao zadovoljstvo kvalitetom rasprave i zaključcima koji su doneseni na dvije održane radionice. Naglašeno je kako je uključenost svih sudionika ključna za dobivanje kvalitetnog strateškog dokumenta. Sljedeće radionice u sklopu projekta Izrade Glavnog plana razvoja funkcionalne regije Južna Dalmacija i Strateške procjene utjecaja plana/programa na okoliš sa procjenom utjecaja na baštinu (HIA) za dobra Svjetske kulturne baštine (WH) će se održati u lipnju o čemu će svi zainteresirani dionici biti unaprijed obavješteni.