Održana sjednica ŽOC-a

Na redovnoj sjednici Županijskog operativnog centra za provedbu Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (ŽOC) usvojeno je Izvješće o radu ŽOC-a za 2016. godinu, kao i Program rada ŽOC-a za 2017.

Istaknuta je problematika upravljanja eko-brodicom 16 PL u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije, a posebno potreba daljnjeg opremanja obalnih jedinica lokalne samouprave opremom za sprječavanje i sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, a što je neophodno za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za što će u Proračunu Županije trebati osigurati dodatna sredstva.

Utvrđeno je da još četiri jedinice lokalne samouprave nisu uplatile svoj financijski udio u Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora što onemogućuje korištenje Fonda za potrebe žurnog djelovanja u slučaju iznenadnih onečišćenja mora, a kada onečišćivač nije poznat.

Istaknuta je potreba za edukacijom članova ŽOC-a prema Planu intervencija kao i moguće sudjelovanje u redovnoj pokaznoj vježbi na nacionalnoj razini.