Održana Stručna rasprava na temu „Održivo gospodarenje vodama u slivovima Neretve i Trebišnjice“

U organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije i Društva građevinskih inženjera Dubrovnik, danas je organizirana Stručna rasprava na teme  „Glavni izvori pitke vode u Dubrovniku danas i sutra“  i „Održivo gospodarenje vodama u slivovima Neretve i Trebišnjice“.

U nazočnosti župana Nikole Dobroslavića i državnog tajnika u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Željka Bigovića, uvodna izlaganja održali su predstavnik Društva građevinskih inženjera Dubrovnik  Tomislav Paviša i profesor Fakulteta građevinarstva,arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu Mijo Vranješ. Također, na Stručnoj raspravi sudjelovali su i predstavnik Hrvatskog geološkog instituta Renato Buljan i predsjednik Hrvatske komore inženjera građevinarstva Zvonimir Sever.

Župan Dobroslavić naglasio je kako već duže vrijeme ukazuje na probleme vezane uz obje teme te kako nažalost dosada nije bilo sluha za njihovo rješavanje od strane relevantnih ministarstava.

Razgovaralo se i o promjenama vodnog režima u zaleđu šireg dubrovačkog područja i posljedica tih promjena na glavne izvore pitke vode (Omble i Duboka Ljuta), promjenama vodnog režima na slivovima Neretve i Trebišnjice, vodoprivednog uređenja u Donjem slivu Neretve, a glede navodnjavanja.

Dogovoreno je da će se zaključci o obje teme iznijeti u najskorije vrijeme.