Održano Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana prometa FR Južna Dalmacija

Javno izlaganje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana prometa  Funkcionalne regije Južna Dalmacija, u organizaciji Dubrovačko-neretvanske županije, održano je na Sveučilišnom kampusu u Dubrovniku.

 

Prisutne je pozdravio zamjenik dubrovačko-neretvanskog župana Davorko Obuljen, uvod u temu dao je pročelnik Upravnog odjela za promet Miho Baće, ujedno voditelj projekta Funkcionalne regije, dok je moderator rasprave bila Branka Martinović Vuković iz Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode DNŽ.

 

O izradi Glavnog plana prometa govorio je Ivica Banović ispred izrađivača Plana – tvrtki Trames Consultants i Ramboll Denmark, voditeljica izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš Božica Šorgić iz OIKON-a te Katri Lisitzin koja je radila na izradi HIA-e (procjena utjecaja na kulturnu baštinu za znamenitosti svjetske baštine).

 

Naime, nakon što su Dubrovačko-neretvanska županija i Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze, 1. veljače uputili Stratešku studiju i nacrt Glavnog plana prometa FR Južna Dalmacija na javni uvid i javnu raspravu, ovo javno izlaganje sastavni je dio procedure, koja traje do 02. ožujka 2017. godine.  Do tada je javnosti omogućen uvid u ove dokumente u prostorima Upravnog odjela, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, radnim danom od 10,00-13,00 sati. Dokumentacija je ujedno dostupna i na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije: www.dubrovnik-neretva.hr.

 

Na javnom izlaganju osnovne primjedbe odnosile su se na poziciju viadukta preko Omble, koji je smješten povrh izvora, od negativnih ekoloških utjecaja, vezano na zone sanitarne zaštite, utjecaja na na arheološka nalazišta do pitanja ima li uopće potrebe za prolaskom ceste tim dijelom Rijeke dubrovačke.  Upućene su i primjedbe na dionicu trase Osojnik – Zračna lika i to u dijelu koji prolazi kroz Župu dubrovačku, također zbog arheoloških nalazišta. Jedna od primjedbi odnosila se na cestu kroz Pelješac koja je ocijenjena predugom, odnosno da bi planirana trasa trebala biti kraća i učinkovitija.

Sa strane izrađivača napomenuto je kako se ovim dokumentom ne utvrđuju točne trase, nego buduće potrebe, a da bi se trase trebale utvrditi posebnim projektima. Smisao ovog dokumenta je definiranje projekata za financijanje iz EU fondova, a cijeli projekt provodi se pod paskom Jaspersa.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se upisati do 2. ožujka u Knjigu primjedbi koja je, uz dokumentaciju, izložena na javnom uvidu ili se mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove, promet i veze, Petilovrijenci 2, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Glavnog plana prometa Funkcionalne regije Južna Dalmacija“, zaključno s posljednjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir.