Onečišćenje mora na plaži Ispod zidina u Korčuli

Nakon dojave kupača o onečišćenju u blizini cijevi sustava komunalne odvodnje Puntin na Korčuli, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je  more za kupanje na plaži Ispod zidina na otoku Korčuli 31. kolovoza.

Utvrđeno je da rezultati analize  prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki pokazatelj Escherichia coli .

Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje NN 73/08 čl.23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. Obzirom da je onečišćenje mora na plaži Ispod zidina utvrđeno već i 4.8.2022. godine te se sada ponavlja i nakon uklanjanja izvora onečišćenja, Uredba propisuje u čl 27. postavljanje službene oznake zabrane kupanja.