opcinaBlatoOpćina Blato
Načelnik: Ante Šeparović
Adresa: Trg Franje Tuđmana 4
20271 Blato
Tel: 020/851-041
Fax: 020/851-241
e-mail: opcina@blato.hr

http://blato.hr/

Naselja u sastavu općine: Blato, Potirna


opcinaDuPrimorjeOpćina Dubrovačko primorje

Načelnik: Nikola Knežić
Adresa: Trg Ruđera Boškovića 1
20232 Slano
Tel: 020/871-197
Fax: 020/871-558
e-mail: opcina@dubrovackoprimorje.hr 

https://www.dubrovackoprimorje.hr/

Naselja u sastavu općine: Banići, Čepikuće, Doli, Imotica, Kručica, Lisac, Majkovi, Mravnica, Ošlje, Podimoć, Podgora, Slano, Stupa, Smokovljani, Štedrica, Točionik, Topolo, Trnova, Trnovica, Visočani


opcinaJanjinaOpćina Janjina

Načelnik: Vlatko Mratović
Adresa: Janjina 111
20246 Janjina
Tel: 020/741-369
Fax: 020/741-005
e-mail: info@janjina.hr

    https://www.janjina.hr/

Naselja u sastavu općine: Drače, Janjina, Osobjava, Popova Luka, Sreser


opcinaKulaNorinskaOpćina Kula Norinska

Načelnik: Nikola Krstičević
Adresa: Rujnička 1
20 341 Kula Norinska
Tel: 020/693-527
Fax: 020/693-349
e-mail: kula.norinska@du.t-com.hr 

https://kulanorinska.hr/

Naselja u sastavu općine: Borovci, Desne, Krvavac, Krvavac II, Kula Norinska, Matijevići, Momići, Nova Sela, Podrujnica


opcinaKonavleOpćina Konavle

Načelnik: Božo Lasić
Adresa: Trumbićev put 25
20 210 Cavtat
Tel: 020/478-401
Fax: 020/478-402
e-mail: info@opcinakonavle.hr

http://www.opcinakonavle.hr/

Naselja u sastavu općine: Brotnice, Cavtat, Čilipi, Drvenik, Duba Konavoska, Dubravka, Dunave, Đurinići, Gabrili, Gruda, Jasenica, Komaji, Kuna Konavoska, Ljuta, Lovorno, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Palje Brdo, Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješki, Uskoplje, Vitaljina, Vodovađa, Zastolje, Zvekovica


opcinaLastovoOpćina Lastovo

Načelnik: Anita Jančić Lešić
Adresa: Dolac 3
20290 Lastovo
Tel: 020/801-023
Fax: 020/801-391
e-mail: procelnica@lastovo.hr

http://lastovo.hr

Naselja u sastavu općine: Glavat, Lastovo, Pasadur, Skrivena Luka, Sušac, Uble, Zaklopatica


opcinaLombardaOpćina Lumbarda

Načelnik: Marija Klisura Baglija
Adresa: Prvi žal b.b.
20263 Lumbarda
Tel: 020/712-042
Fax: 020/712-015
e-mail: opcina.lumbarda1@du.t-com.hr

http://lumbarda.hr

Naselja u sastavu općine: Lumbarda


opcinaMljetOpćina Mljet

Načelnik: Đivo Market
Adresa: Zabrežje 2
20 225 Babino Polje
Tel: 020/745-255
Fax: 020/745-390
e-mail: opcina@opcinamljet.com.hr

Naselja u sastavu općine: Babine Kuće, Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Kozarica, Maranovići, Njivice, Okuklje, Polače, Pomena, Pristanište, Prožura, Prožurska Luka, Ropa, Saplunara, Soline, Sobra, Tatinica, Velika Loza


opcinaOrebicOpćina Orebić

Načelnik: Tomislav Ančić
Adresa: Obala pomoraca 24
20 250 Orebić
Tel: 020/713-678
Fax: 020/713-440
e-mail: opcina.orebic@gmail.com

http://www.orebic.hr

Naselja u sastavu općine: Donja Banda, Kučište, Kuna Pelješka, Lovište, Nakovanj, Orebić, Oskorušno, Pijavičino, Podgorje, Podobuče, Potomje, Stankovići, Trstenik, Viganj


opcinaPojezerjeOpćina Pojezerje

Načelnik: Borislav Dominiković
Adresa: Otrić Seoci b.b.
20342 Otrić-Seoci
Tel: 020/695-562
Fax: 020/695-560
e-mail: opcina.pojezerje1@du.t-com.hr

http://www.pojezerje.hr

Naselja u sastavu općine: Brečići, Dubrave, Kobiljača, Mali Prolog, Otrić-Seoci, Pozla Gora


opcinaSlivnoOpćina Slivno

Načelnik: Smiljan Mustapić
Adresa: Podgradina 41
20355 Opuzen
Tel: 020/671-295
Fax: 020/672-170
e-mail: info@opcina-slivno.hr

http://opcina-slivno.hr

Naselja u sastavu općine: Blace, Duba, Duboka, Klek, Komarna, Kremena, Lovorje, Lučina, Mihalj, Otok, Podgradina, Pižinovac, Raba, Slivno Ravno, Trn, Tuštevac, Vlaka (Lijeva obala Male Neretve), Zavala


Općina Smokvica

Načelnik: Kuzma Tomašić
Smokvica 80
20272 Smokvica
Tel: 020/831-105, 020/831-066
Fax: 020/831-033
e-mail: info@smokvica.hr

http://www.smokvica.hr

Naselja u sastavu općine: Smokvica


opcinaStonOpćina Ston

Načelnik: Vedran Antunica
Adresa: Trg kralja Tomislava 1
20 230 Ston
Tel: 020/754-009
Fax: 020/754-514
e-mail: opcina.ston1@du.t-com.hr

http://opcinaston.hr 

Naselja u sastavu općine: Boljenovići, Brijesta, Broce, Česvinica, Dančanje, Duba Stonska, Dubrava, Hodilje, Luka, Mali Ston, Metohija, Putnikovići, Sparagovići, Ston, Tomislavovac, Zabrđe, Zaton Doli, Žuljana


Općina Trpanj

Načelnik: Jakša Franković
Adresa: Kralja Tomislava 4
20240 Trpanj
Tel: 020/743-448
Fax: 020/743-936
e-mail: opcina.trpanj@du.t-com.hr 

http://www.trpanj.hr/

Naselja u sastavu općine: Donja Vručica, Duba Pelješka, Gornja Vručica, Trpanj


opcinaVelalukaOpćina Vela Luka

Načelnica: Katarina Gugić
Adresa: Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
Tel: 020/295-900
Fax: 020/813-033
e-mail: opcina@velaluka.hr

http://www.velaluka.hr/

Naselja u sastavu općine: Vela Luka


Općina Zažablje

Načelnica: Maja Vrnoga
Adresa: Mlinište 20353
Tel: 020/696-651
Fax: 020/696-651
e-mail: opcina.zazablje@du.t-com.hr 

http://www.opcina-zazablje.hr

Naselja u sastavu općine: Badžula, Bijeli Vir, Dobranje, Mislina, Mlinište, Vidonje


opcinaZupaOpćina Župa dubrovačka

Načelnik: Silvio Nardelli
Adresa: Vukovarska 48, Srebreno
20207 Mlini
Tel: 020/487-470
Fax: 020/486 – 216

 http://zupa-dubrovacka.hr

Naselja u sastavu općine: Brgat Donji, Brgat Gornji, Brašina, Buići, Čelopeci, Čibača, Grbavac, Kupari, Martinovići, Makoše, Mandaljena, Mlini, Petrača, Plat, Soline, Srebreno, Zavrelje