opcinaBlatoOpćina Blato
Načelnik : Ante Šeparović
Adresa: Trg Franje Tuđmana 4
20 271 Blato
Tel: 020 851 – 041
Fax: 020 851 – 241
e-mail: opcina@blato.hr

Naselja u sastavu općine: Blato, Potirna


opcinaDuPrimorjeOpćina Dubrovačko primorje

Načelnik: Nikola Knežić
Adresa: Trg Ruđera Boškovića 1
20 232 Slano
Tel: 020 871 – 197
Fax: 020 871 – 558
e-mail: opcina@dubrovackoprimorje.hr

Naselja u sastavu općine: Banići, Čepikuće, Doli, Imotica, Kručica, Lisac, Majkovi, Mravnica, Ošlje, Podimoć, Podgora, Slano, Stupa, Smokovljani, Štedrica, Točionik, Topolo, Trnova, Trnovica, Visočani


opcinaJanjinaOpćina Janjina

Načelnik: Vlatko Mratović
Adresa: Janjina 111
20246 Janjina
Tel: 020 741 – 369
Fax: 020 741 – 005
e-mail: info@janjina.hr

Naselja u sastavu općine: Drače, Janjina, Osobjava, Popova Luka, Sreser


opcinaKulaNorinskaOpćina Kula Norinska

Načelnik: Nikola Krstičević
Adresa: Rujnička 1
20 341 Kula Norinska
Tel: 020 693-527
Fax: 020 693-349
e-mail: kula.norinska@du.t-com.hr

Naselja u sastavu općine: Borovci, Desne, Krvavac, Krvavac II, Kula Norinska, Matijevići, Momići, Nova Sela, Podrujnica


opcinaKonavleOpćina Konavle

Načelnik: Božo Lasić
Adresa: Trumbićev put 25
20 210 Cavtat
Tel: 020 478 – 401
Fax: 020 478 – 402
e-mail: info@opcinakonavle.hr

Naselja u sastavu općine: Brotnice, Cavtat, Čilipi, Drvenik, Duba Konavoska, Dubravka, Dunave, Đurinići, Gabrili, Gruda, Jasenica, Komaji, Kuna Konavoska, Ljuta, Lovorno, Mihanići, Mikulići, Močići, Molunat, Palje Brdo, Pločice, Poljice, Popovići, Pridvorje, Radovčići, Stravča, Šilješki, Uskoplje, Vitaljina, Vodovađa, Zastolje, Zvekovica


opcinaLastovoOpćina Lastovo

Načelnik: Leo Katić
Adresa: Dolac 3
20290 Lastovo
Tel: 020 801- 023
Fax: 020 801-391
e-mail: procelnica@lastovo.hr

Naselja u sastavu općine: Glavat, Lastovo, Pasadur, Skrivena Luka, Sušac, Uble, Zaklopatica


opcinaLombardaOpćina Lumbarda

Načelnik: Igor Kršinić
Adresa: Prvi žal b.b.
20263 Lumbarda
Tel: 020 712 – 042
Fax: 020 712 – 015
e-mail: opcina.lumbarda1@du.t-com.hr

Naselja u sastavu općine: Lumbarda


opcinaMljetOpćina Mljet

Načelnik: Đivo Market
Adresa: Zabrežje 2
20 225 Babino Polje
Tel: 020 745 – 255
Fax: 020 745 – 390
e-mail: opcina@opcinamljet.com.hr

Naselja u sastavu općine: Babine Kuće, Babino Polje, Blato, Goveđari, Korita, Kozarica, Maranovići, Njivice, Okuklje, Polače, Pomena, Pristanište, Prožura, Prožurska Luka, Ropa, Saplunara, Soline, Sobra, Tatinica, Velika Loza


opcinaOrebicOpćina Orebić

Načelnik: Tomislav Ančić
Adresa: Obala pomoraca 24
20 250 Orebić
Tel: 020 713 – 678
Fax: 020 713 – 440
e-mail: opcina.orebic@gmail.com

Naselja u sastavu općine: Donja Banda, Kučište, Kuna Pelješka, Lovište, Nakovanj, Orebić, Oskorušno, Pijavičino, Podgorje, Podobuče, Potomje, Stankovići, Trstenik, Viganj


opcinaPojezerjeOpćina Pojezerje

Načelnik: Borislav Dominiković
Adresa: Otrić Seoci b.b.
20342 Otrić-Seoci
Tel: 020 695 – 562
Fax: 020 695 – 560
e-mail: opcina.pojezerje1@du.t-com.hr

Naselja u sastavu općine: Brečići, Dubrave, Kobiljača, Mali Prolog, Otrić-Seoci, Pozla Gora


opcinaSlivnoOpćina Slivno

Načelnik: Smiljan Mustapić
Adresa: Podgradina 41
20355 Opuzen
Tel: 020 671 – 295
Fax: 020 672 – 170
e-mail: info@opcina-slivno.hr

Naselja u sastavu općine: Blace, Duba, Duboka, Klek, Komarna, Kremena, Lovorje, Lučina, Mihalj, Otok, Podgradina, Pižinovac, Raba, Slivno Ravno, Trn, Tuštevac, Vlaka (Lijeva obala Male Neretve), Zavala


Općina Smokvica

Načelnik: Kuzma Tomašić
Smokvica 80
20272 Smokvica
Tel: 020 831 – 105 , 020 831 – 066
Fax: 020 831 – 033
e-mail: info@smokvica.hr

Naselja u sastavu općine: Smokvica


opcinaStonOpćina Ston

Načelnik: Vedran Antunica
Adresa: Trg kralja Tomislava 1
20 230 Ston
Tel: 020 754 – 009
Fax: 020 754 – 514
e-mail: opcina.ston1@du.t-com.hr

 

Naselja u sastavu općine: Boljenovići, Brijesta, Broce, Česvinica, Dančanje, Duba Stonska, Dubrava, Hodilje, Luka, Mali Ston, Metohija, Putnikovići, Sparagovići, Ston, Tomislavovac, Zabrđe, Zaton Doli, Žuljana


Općina Trpanj

Načelnik: Jakša Franković
Adresa: Kralja Tomislava 4
20240 Trpanj
Tel: 020 743 – 448
Fax: 020 743 – 936
e-mail: opcina.trpanj@du.t-com.hr

Naselja u sastavu općine: Donja Vručica, Duba Pelješka, Gornja Vručica, Trpanj


opcinaVelalukaOpćina Vela Luka

Načelnica: Katarina Bikić
Adresa: Obala 3 br. 19
20270 Vela Luka
Tel: 020 295 – 900
Fax: 020 813 – 033
e-mail: opcina@velaluka.hr

Naselja u sastavu općine: Vela Luka


Općina Zažablje

Načelnica: Maja Vrnoga
Adresa: Mlinište 20353
Tel: 020 696 – 651
Fax: 020 696 – 651
e-mail: opcina.zazablje@du.t-com.hr

Naselja u sastavu općine: Badžula, Bijeli Vir, Dobranje, Mislina, Mlinište, Vidonje


opcinaZupaOpćina Župa dubrovačka

Načelnik: Silvio Nardelli
Adresa: Vukovarska 48, Srebreno
20207 Mlini
Tel : 020 487 – 470;
Fax: 020 486 – 216
e-mail: opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr

Naselja u sastavu općine: Brgat Donji, Brgat Gornji, Brašina, Buići, Čelopeci, Čibača, Grbavac, Kupari, Martinovići, Makoše, Mandaljena, Mlini, Petrača, Plat, Soline, Srebreno, Zavrelje