Otvoren Javni poziv za subvencirano korištenje poslovnog prostora

Dubrovačko-neretvanska županija i Centar za poduzetništvo d.o.o. pozivaju zainteresirane da se prijave na otvoreni Javni poziv za subvencionirano korištenje poslovnog  prostora u sklopu Poduzetničkog  inkubatora Dubrovnik koji se nalazi na adresi Vukovarska 16 u Dubrovniku.

Poduzetnički inkubator namijenjen je malim poduzetnicima koji tek počinju poslovati ili posluju do dvije godine i nemaju vlastiti prostor. Inkubator nudi korištenje poslovnog prostora po povoljnim uvjetima tj. uz subvencioniranu najamninu na ograničen broj godina, a osim toga nudi i ostale usluge kao što su korištenje poslovne infrastrukture te razne poslovne i intelektualne usluge za vrijeme inkubacije.

Zahtjev za ulazak u poduzetnički inkubator može se preuzeti u prostorijama Centra za poduzetništvo d.o.o., Vukovarska 16, Dubrovnik ili na web stranici inkubatora www.poduzetnicki-inkubator-dnz.hr.

Za sve ostale informacije slobodno se obratite na kontakt tel: 020/418-401 ili e-mail: dcp@dcp.hr.