Otvorena ribarnica u Opuzenu

U Opuzenu je u nazočnosti predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije, Lokalne akcijske skupine u ribarstvu FLAG-a Južni Jadran, Regionalne razvojne agencije DUNEA, Grada Opuzena i Čistoće Opuzen otvorena montažna ribarnica za maloprodaju ribe i školjkaša te ostalih proizvoda ribarstva i marikuluture.

Realizacijom 0vog projekta Opuzen je dobio novi i kvalitetniji način plasiranja proizvoda ribarstva i akvakulture na tržište. Ribarima i trgovcima će biti omogućena svakodnevna prodaja što bi u konačnici trebalo dovesti i do povećanja potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture, a to ujedno predstavlja i ostvarenje općeg cilja ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 283.251,25 kuna (s PDV-om) od čega su sredstva iz EU fondova 85%, dok je 15% vrijednosti projekta iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem natječaja kojeg je objavio FLAG Južni Jadran.