2022.

8. izmjene i dopune Plana nabave 2022

7. izmjene i dopune Plana nabave 2022

6. izmjene i dopune Plana nabave 2022

5. izmjene i dopune Plana nabave 2022

4. izmjene i dopune Plana nabave 2022

3. izmjene i dopune Plana nabave 2022

2. izmjene i dopune Plana nabave 2022

1. izmjene i dopune Plana nabave 2022

2021.

1. izmjene i dopune Plana nabave 2022

Plan nabave 2022

2021.

IX izmjene i dopune Plana nabave 2021

VIII izmjene i dopune Plana nabave 2021

VII izmjene i dopune Plana nabave 2021

VI izmjene i dopune Plana nabave 2021

V izmjene i dopune Plana nabave 2021

IV izmjene i dopune Plana nabave 2021.

III izmjene i dopune Plana nabave 2021.

II izmjene i dopune Plana nabave 2021.

I izmjene i dopune Plana nabave 2021.

Plan nabave 2021.

2020.

III izmjene i dopune Plana nabave 2020.

II izmjene i dopune Plana nabave 2020.

I izmjene i dopune Plana nabave 2020.

Plan nabave 2020.

 

2019.

VI izmjene i dopune Plana nabave

V izmjene i dopune Plana nabave 2019.

IV izmjene i dopune Plana nabave 2019.

III izmjene i dopune Plana nabave 2019.

II izmjene i dopune Plana nabave 2019.

I izmjene i dopune Plana nabave 2019.

 

2018.

VII izmjene i dopune Plana nabave 2018.

VI izmjene i dopune Plana nabave 2018.

V izmjene i dopune Plana nabave 2018.

IV izmjene i dopune Plana nabave 2018.

III izmjene i dopune Plana nabave 2018.

II izmjene i dopune Plana nabave 2018.

I izmjene i dopune Plana nabave 2018.

Plan nabave za 2018. godinu

2017.

VI izmjene i dopune Plana nabave 2017.

V izmjene i dopune Plana nabave 2017.

IV izmjene i dopune Plana nabave 2017.

III izmjene i dopune Plana nabave 2017.

II izmjene i dopune Plana nabave 2017.

I izmjene i dopune Plana nabave 2017.

Plan nabave za 2017.

2016.

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016.

IV izmjene i dopune plana nabave 2016

III izmjene i dopune plana nabave 2016

II izmjene i dopune plana nabave 2016

I izmjene i dopune Plana nabave za 2016.

2015.

Plan nabave 2015.

I izmjene i dopune Plana nabave za 2015.

2014.

Plan nabave za 2014.

Plan nabave 2014. (II izmjene i dopune)

Plan nabave 2014. (I izmjene i dopune)

Plan nabave 2014. (III izmjene i dopune)

2013.

Plan nabave 2013.

Plan nabave 2013. (1. izmjene i dopune)

Plan nabave 2013. (2. izmjene i dopune)

Plan nabave 2013. (3. izmjene i dopune)

2012.

Plan nabave za 2012.

Plan nabave 2012. (1. izmjene i dopune)

Plan nabave 2012. (2. Izmjene i dopune)