Plan razvoja turizma klastera Neretva

Druga strateška radionica Plana razvoja turizma klastera Neretva održana je u Metkoviću u galeriji Gradskog kulturnog središta.
Na radionici je predstavljena druga faza izrade dokumenta koji polazi od stanovišta da adekvatnom valorizacijom i komercijalizacijom potencijala raspoložive resursno-atrakcijske osnove će se doći do kontinuiranog povećavanja razine blagostanja i kvalitete života žitelja Neretve.
Plan je naručila Dubrovačko-neretvanska županije za potrebe izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ s ciljem razmatranja cjelokupnog područja Neretve s turističkog stajališta i vrijednosti koje Neretva posjeduje te njezinog održivog razvoja, a posebno planiranja turističkih područja i zona kao potrebne infrastrukture za postizanje ciljeva prepoznatih kroz zaključke ovog Plana razvoja.
Radionicu su vodili stručnjaci Instituta za turizam iz Zagreba Neda Telišman-Košuta i Damir Krešić. Od Županije bili su prisutni v.d. pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj i poljoprivredu Ivica Prović i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenja DNŽ Marina Oreb koja je otvorila radionicu.