Planiranje provedbe Preventivnih školskih programa u 2017.

Povjerenstvo za provedbu mjera Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine  i praćenje Strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih Dubrovačko-neretvanske županije održalo je sastanak na temu provedbe programa prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u 2017. godini.

Unutar programa preventivnih i savjetodavnih aktivnosti u odgoju djece i mladih, Upravni odjel za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj Dubrovačko-neretvanske županije, u suradnji s Zavodom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, omogućio je kontinuiranu provedbu programa virtualnog nasilja  u županijskim osnovnim školama tijekom 2016. godine.  Program  prevencije nasilja u mladenačkim vezama  provodio se u  srednjim školama na području Županije.

U okviru primarne prevencije zlostavljanja djece, suradnjom  UO za međugeneracijsku solidarnost, branitelje i obitelj i UO za obrazovanje, kulturu i šport Dubrovačko-neretvanske županije  omogućena je edukacija učitelja i stručnih suradnika u županijskim osnovnim školama za provedbu  CAP – a ( preventivni program napada na djecu).

Na današnjem sastanku  članovi Povjerenstva su raspravljali  o dosadašnjoj provedbi  preventivnih programa, postignutim rezultatima i uočenim problemima. Na osnovi prethodnih iskustava predložene su buduće aktivnosti radi unaprjeđenja programskih sadržaja i koordinacije njihove provedbe na razini Županije u 2017. godini . Kontinuiranim provođenjem preventivnih programa želi se doprinijeti zdravom  i sigurnom  odrastanju mladih naraštaja.